Trwa budowa instalacji odazotowania dla kotłów WP-70

14.03.2018

Informacja z dnia 14.03.2018 r. 
Trwają prace rozruchowe instalacji odazotowania spalin na kotle WP-70 nr 3. 


Trwa budowa instalacji odazotowania spalin kotłów WP-70 nr 1 i 3 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej. Celem jest  uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotłów WP-70 nr 1 i 3 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %). Zakres prac obejmuje budowę węzła rozładunku i magazynowania reagenta, zabudowę instalacji wtryskowej mocznika na kotłach, sterowanie i wizualizacja  procesu.  Termin całkowitego zakończenia robót: 2019-04-02.

 

Instalacja Odazotowania