Pobierz wtyczkę do przeglądarki:

Get Adobe Flash player

Wykonujemy usługi:

Analizy chemiczne węgla kamiennego i odpadów paleniskowych

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium wykonuje dla zainteresowanych klientów analizy chemiczne węgla kamiennego i odpadów paleniskowych w zakresie akredytacji takie jak:

W zakresie analiz węgla kamiennego

1. Zawartość wilgoci całkowitej

2. Zawartość wilgoci w próbce

3. Zawartość popiołu

4. Zawartość siarki całkowitej

5. Zawartość węgla całkowitego

6. Wartość opałowa z obliczenia

W zakresie analizy odpadów paleniskowych

1. Zawartość węgla całkowitego

 

 

 

Uzgodnienia branżowe

WYKONUJEMY UZGODNIENIA BRANŻOWE

Dokonanie uzgodnień branżowych lokalizacji projektowanych, rozbudowywanych i remontowanych obiektów wymaga:

  • złożenia pisma – zlecenia,
  • załączenia dwóch egzemplarzy aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, z zaznaczonym zakresem granicy opracowania

Informujemy, iż wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień branżowych przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. objęte jest obowiązkową opłatą na podstawie cennika usług, ustalonego zarządzeniem wewnętrznym.

Uzgodnienia branżowe będą wydawane po dokonaniu wpłaty na konto przedsiębiorstwa. W treści przelewu należy podać tytuł zgodny z pismem – zleceniem.

Opłata z dniem 01.01.2015r wynosi 40,27zł netto (49,53zł brutto)

Nr konta:

88 1050 1230 1000 0002 0055 3956

ING Bank Śląski S.A.