Ostatnie pożegnanie

     Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 listopada 2017 roku odszedł od nas Mariusz Kus, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych – Prokurent Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

Mariusz Kus był ciepłym, pogodnym i życzliwym człowiekiem, cieszył się wielką sympatią wśród pracowników. Wrażliwy, z poczuciem humoru, kompetentny, zaangażowany w swoją pracę i rozwój firmy, której poświęcił niemal 30 lat swego życia.

Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę w PEC – Gliwice Sp. z o.o. rozpoczął zaraz po studiach jako stażysta, potem Mistrz nawęglania, Kierownik Oddziału Eksploatacji, a od 19 grudnia 2001 roku objął stanowisko – Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Prokurenta.

To dla nas ogromna strata – straciliśmy wspaniałego Człowieka, Kolegę i Przyjaciela.

 

                                    Pogrążeni w smutku

                                    Zarząd i Pracownicy

                                    PEC – Gliwice Sp. z o.o.