Ciepło systemowe

Od roku 2008 PEC - Gliwice Sp. z o.o. jest uczestnikiem Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Ciepło Systemowe to produkt zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach na terenie aglomeracji miejskich, poprzez infrastrukturę ciepłowniczą. To najbardziej powszechny, ekologiczny, bezpieczny i wygodny sposób ogrzewania, dostępny przez cały rok.

Ciepło Systemowe dostarczają firmy, które zaakceptowały i stosują ujednolicone, wysokie standardy w zakresie obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, w obszarze technicznym i marketingowym oraz edukacji na rzecz efektywnego zarządzania energią. Wokół marki Ciepła Systemowego skupiło się już blisko 100 firm.

Wysoką jakość oferowanego produktu potwierdzają wyróżnienia godłem „Teraz Polska” oraz nagrodą „Ten, który zmienia polski przemysł”.

Program Promocji Ciepła Systemowego skupia firmy dostarczające Ciepło Systemowe, zwane Uczestnikami Programu, oraz firmy świadczące usługi usługi komplementarne, zwane Partnerami Programu. Program ma doprowadzić do wzrostu jakości usług świadczonych przez firmy ciepłownicze. Jednocząc rozproszone terytorialnie firmy w dążeniu do realizacji wspólnych celów. Program ma doprowadzić do trwałej poprawy wizerunku branży i znajomości produktu wśród klientów i konsumentów.

Organizatorem Programu Promocji Ciepła Systemowego jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, do której należą dostawcy Ciepła Systemowego i ponad 270 firm z branży ciepłowniczej, które oferują ogrzewanie i ciepłą wodę ponad połowie polskich rodzin.

Więcej o marce produktowej Ciepło Systemowe przeczytacie Państwo na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl, gdzie poprzez dedykowane działy dla biznesu, domu czy mediów uzyskać można bardziej szczegółowe informacje oraz poprzez którą skontaktować się można z Uczestnikiem lub Partnerem Programu z wybranego regionu Polski.

Galeria
Godło Teraz Polska dla Ciepła Systemowego