RSS
A A A

Dostęp do informacji puplicznych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. realizuje obowiązki wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w serwisie www Spółki. Dane publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych zgodnie z art.10 - 15 ww. Ustawy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Opublikował: Beata Wacławczyk
Publikacja dnia: 22.12.2011
Podpisał: Beata Wacławczyk
Dokument z dnia: 25.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 416