RSS
A A A

Majątek Spółki, dane finansowe

Właścicielem Spółki jest Miasto Gliwice - 100 % udziałów.

Aktywa Spółki 2017/2018

Pasywa Spółki 2017/2018 

Rachunek zysków i strat 2017/2018

 Pomoc publiczna de minimis udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
       •  743 961,36 zł (171 380,18 euro) – udzielona w dniu 11.10.2011 r .
       •    80 814,67 zł ( 18 983,50 euro)  – udzielona w dniu 10.06.2013 r.

Dane finansowe za rok obrotowy 2016/2017

Dane finansowe za rok obrotowy 2015/2016

Dane finansowe za rok obrotowy 2014/2015Opublikował: Beata Wacławczyk
Publikacja dnia: 03.10.2018
Podpisał: Barbara Przeworska
Dokument z dnia: 12.12.2016
Dokument oglądany razy: 2 970