Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1328,175
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1328,175 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Plan PEC

A Budynek Dyrekcji PEC - Gliwice
D Prezes Zarządu - Dyrektor
DT Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
DO Sekretariat i Kancelaria - Dział Organizacji i Zarządzania
DP Dział Kadr i Szkolenia
Świetlica
DW Specjalista ds. Obrony Cywilnej
DZ Dział Procedur Przetargowych
B Siedziba Działów
DA Dział Administracyjno - Socjalny
DB Dział BHP i P.poż
DI Dział Inwestycji
TZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
C Siedziba Działu
TS Dział Automatyki i AKP
D Siedziba Działu
ZC-1 Zakład Cieplny nr 1
E Siedziba Działu
TL Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium
F Siedziba Działu
TA Dział Elektryczny

F Siedziba działów
DF Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy
FF Dział Finansowy
FK Dział Księgowy
FE Dział Ekonomiczny
G Siedziba Działów
DS Dział Sprzedaży i Rozwoju
TE Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji
TK Dział Informatyki
H Siedziba Działu
ZC-4 Zakład Cieplny nr 4
I Siedziba Działu
Magazyn Główny

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice