Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-830,985
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
830,985 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg. grup taryfowych

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych. 

  Grupa taryfowa             Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa I.1/1

1083,83

Grupa I.1/2

389,92

Grupa I.1/3

1420,14

Grupa I.1/3 A

17,93

Grupa I.1/3 B

751,63

Grupa I.1/4

529,81

Grupa I.1/4 A

668,82

Grupa I.1/4 B

518,93

Grupa I.1/4 D

530,30

Grupa I.1/4 E

909,11

Grupa II

265

Grupa III

361,48

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice