Wymienniki jonitowe (wraz ze złożem) Producent SILHORKO EUROWATER

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

OFERTA SPRZEDAŻY

Zapraszamy do przedstawienia oferty na zakup 3 szt. wymienników jonitowych (wraz ze złożem)
Producent SILHORKO EUROWATER
typ SF2000
nr.fab.0N207567, rok prod. 2004,
objętość= 1005litrów
ciśnienie 6bar
Odbiór wymienników maj 2020r
Wymienniki posiadają ważne badania UDT
temp. 35 st.C
złoże : silnie kwaśny kationit sodowy MARATHON-C (LEWATIT)

Ofertę prosimy złożyć poprzez platformę zakupową  https://platformazakupowa.pl/transakcja/307816