Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-831,161
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
831,161 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Pogotowie ciepłownicze 24/7

32 335 01 10

539 997 900

 

Ebok

Z myślą o Państwa potrzebach uruchamiamy bezpłatny dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Poradnik Odbiorcy, Oszczędzaj z nami !

Poradnik Odbiorcy, Oszczędzaj z nami !

Program "Ciepła woda bez piecyka dla Gliwic"

Program "Ciepła woda bez piecyka dla Gliwic"

Korzystne wskaźniki dla ciepłej wody z PEC

Rozbudowa Ciepłowni Gliwice

Park Zielonej Energii
Rozbudowa Ciepłowni Gliwice

PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA I OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA I OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

Bieżące podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Grafika budynku przyłączonego do PEC

Ciepło Systemowe, Pompy Ciepła, Pakiet Korzyści, Podłącz się !

Do pobrania

Tu znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty: tabele opłat, wnioski i przepisy prawne

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice