Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-0
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
0 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2024r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 07 maja 2024r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 14 maja 2024r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 10 maja 2024r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2024r godz. 11:15
Termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2024r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 18 kwietnia 2024r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 18 kwietnia 2024r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 18 kwietnia 2024r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2024r godz. 12:00

Strony

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice