Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 03 kwietnia 2019 r. godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 28 marca 2019 r. godz. 9:30
Termin składania ofert do dnia 26 marca 2019 r. godz. 9:30
Termin składania ofert do dnia 21 marca 2019 r. godz. 10:30
Termin składania ofert do dnia 22 marca 2019 r godz. 11:00