Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1331,416
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1331,416 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Kalkulator

Założono

Założono

°C
°C
MW
GJ
Charakterystyka grup odbiorców: Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła – Ciepłownia Gliwice, poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: I.1/1 - miejską sieć ciepłowniczą I.1/2 - miejską sieć ciepłowniczą i węzły cieplne I.1/4 - miejską sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze

Kalkulator przedstawia orientacyjny roczny koszt opłat za ogrzewanie, obliczony na podstawie uśrednionych danych wieloletnich. 
Do w/w opłaty należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice