Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-68,383
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
68,383 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Kalkulator

Założono

Założono

°C
°C
MW
GJ
Charakterystyka grup odbiorców: Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła – Ciepłownia Gliwice, poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: I.1/1 - miejską sieć ciepłowniczą I.1/2 - miejską sieć ciepłowniczą i węzły cieplne I.1/4 - miejską sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze

Kalkulator przedstawia orientacyjny roczny koszt opłat za ogrzewanie, obliczony na podstawie uśrednionych danych wieloletnich.