Kalkulator

Założono

Założono

°C
°C
MW
GJ
Charakterystyka grup odbiorców: Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła – Ciepłownia Gliwice, poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: I.1/1 - miejską sieć ciepłowniczą I.1/2 - miejską sieć ciepłowniczą i węzły cieplne I.1/4 - miejską sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze

Kalkulator przedstawia orientacyjny roczny koszt opłat za ogrzewanie, obliczony na podstawie uśrednionych danych wieloletnich.