Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,429
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,429 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody i wyróżnienia

Każda nagroda, wyróżnienie, certyfikat daje nam prestiż, satysfakcję oraz podnosi wizerunek Przedsiębiorstwa. Motywuje nas do dalszego działania

Historia PEC – Gliwice Sp. z o.o. idzie w parze z ciągłym rozwojem i modernizacją infrastruktury ciepłowniczej oraz troską o środowisko naturalne. Nasze działania wielokrotnie zostały dostrzeżone i docenione o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia:

 • Certyfikat Wiarygodności 2020
 • Ekojanosik 2018
 • Złoty Płatnik 2017
 • Brązowa statuetka Solidna Firma 2017
 • Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2017
 • Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości
 • Firma Roku 2017 w kategorii Ochrona Środowiska
 • V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za 2017 r.
 • Solidna Firma 2016
 • Solidna Firma 2015
 • Symbol Energetyki Cieplnej 2015
 • Dyplom za zajęcie VI miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za 2015 r.
 • Solidna Firma 2014
 • Dyplom za zajęcie VII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za 2014 r.
 • Solidna Firma 2013
 • Solidna Firma 2012
 • Dyplom za zajęcie IX miejsca w Ogolnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2012
 • Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego 2011
 • "Solidna Firma 2011" przyznana w styczniu 2012
 • Ten który zmienia polski przemysł 2010 dla programu Promocji Ciepła Systemowego
 • Firma bliska środowisku 2009
 • Godło Teraz Polska dla produktu Ciepło Systemowe od 2009
 • Dyplom "Załoga firmy z wysoką etycznością pracy 2008"
 • Platynowa Statuetka 2008
 • Firma Bliska Środowisku 2008
 • Przedsiębiorstwo Fair Play 2008
 • Biały Certyfikat 2008
 • Platynowe Laury 2007
 • Laur - Wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze 2007
 • Fair Play 2006
 • AMICUS AMICO 2006
 • Złote Laury 2006
 • Srebrne Laury 2005
 • Brązowe Laury 2004
 • Złota Statuetka 2003
Galeria
Certyfikat Wiarygodności Płatniczej
Złoty Płatnik 2017
Solidna Firma 2017
Ekolaur
Eko Laur 2017
Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości
Firma Roku 2017
 5 miejsce w rankingu najlepszych
Solidna Firma 2016
2015 Certyfikat Solidna Firma
2015 tytuł Symbol Energetyki Cieplnej
2014 solidna firma
2014 ranking najlepszych
2013 solidna firma
2012 solidna firma
Ranking najlepszych
Złota odznaka
Solidna firma
Ten, który zmienia polski przemysł
Firma bliska środowisku
Godło Teraz Polska
Platynowa statuetka Fair Play
Firma bliska środowisku
Załoga firmy z wysoką etycznością
Certyfikat Fair Play
Biały Certyfikat
Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Laur ciepłownictwa
Złoty laur Fair Play
Dyplom uznania
Przedsiębiorstwo Fair Play
Życzenia z okazji 25-lecia firmy