Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,578
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,578 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

certyfikaty i świadectwa

 

 

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować Państwu, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat redukcji ogólnej emisji - dla systemu ciepłowniczego, a także Certyfikat redukcji niskiej emisji - dla budynków przyłączonych do systemu ciepłowniczego.

Procesem certyfikacji systemów ciepłowniczych objęci zostali producenci i dostawcy ciepła działający w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Certyfikacja realizowana została przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW. Celem takiego porównania jest wykazanie, że produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach zawodowych jest mniej szkodliwa dla mieszkańców miast.

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), beznoapiren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO.

W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane są zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Budynki podłączone do systemu ciepłowniczego PEC – Gliwice Sp. z o.o. będą mogły otrzymać Certyfikat oraz będą mogły być oznaczone zewnętrznymi znakami NO SMOG, wskazującymi jednoznacznie na fakt nieprzyczyniania się danego budynku do powstawania w mieście smogu.

 

Oznaczenie No Smog dla budynków podłączonych do sieci PEC

Kliknij obraz, żeby zakres akredytacji  

 

 

 

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice