Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,554
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,554 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Geoportal ciepła systemowego - mapy zasięgu i perspektywy podłączenia

 W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, internetowym zbiorze danych dotyczących Gliwic – został uruchomiony kolejny geoportal: CIEPŁO SYSTEMOWE. Narzędzie dostępne pod adresem msip.gliwice.eu/ geoportale, opracowane przez Miasto Gliwice we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, zawiera wiele informacji przydatnych mieszkańcom, inwestorom i projektantom.

W geoportalu można sprawdzić m.in:

  • które budynki w mieście korzystają z ciepła systemowego oraz do jakiego typu węzła są podłączone,
  • które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej cieci ciepłowniczej,
  • w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dane na serwerze są aktualizowane raz na dobę przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice.
W przygotowaniu jest także warstwa dotycząca efektywności energetycznej budynków.

Geoportal CIEPŁO SYSTEMOWE, wraz z „Zielonym Raportem Eksploatacyjnym” Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, przedstawia nie tylko stan infrastruktury czy wykorzystania zasobów, ale też efekty działania PEC-u na rzecz ochrony środowiska w mieście. Z raportem można zapoznać się pod adresem https://www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/przeciwdzialania-zanieczyszczeniu-srodowiska-i-ochrona-zasobow-naturalnych

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice