Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,572
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,572 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Uwalniamy Gliwice od smogu

Dzięki produkcji/dostawom ciepła systemowego redukujemy emisję szkodliwych substancji, z których powstaje smog. Potwierdza to certyfikat redukcji emisji przyznany nam w Gliwicach br. przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. (kliknij zdjęcie, aby powiększyć)

Certyfikat potwierdzający krajowe klasy redukcji i krotności obniżenia ogólnej emisji zanieczyszczeń dla ciepłowni

Ciepło systemowe dostarczane przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. to 48,2 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz 52,7 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc w porównaniu do ciepła wyprodukowanego w indywidualnym piecu. Ograniczamy także emisję: tlenku węgla (314 razy mniej), dwutlenku węgla (1,09 razy mniej), związków siarki (2,13 razy mniej), tlenków azotu (1,68 razy mniej). Otrzymany certyfikat jednoznacznie wskazuje na to, że dzięki dostawom ciepła systemowego można w znaczny sposób ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz poprawić stan zdrowia mieszkańców Gliwic.

Dzięki dostawom ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, nie powstają w nich szkodliwe dla ludzi substancje. A nad sprawnym i bezpiecznym ogrzewaniem przez całą dobą czuwają pracownicy PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Wybierając mieszkanie ogrzewane ciepłem systemowym dokonujemy świadomego wyboru, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Gliwic oddychać mogą czystym powietrzem. Przed zakupem warto więc sprawdzić, w jaki sposób ogrzewane jest nasze wymarzone „m”.

Instytut Certyfikacji Emisji Budynków zajmuje się certyfikacją producentów i dostawców ciepła systemowego, a także budynków jednorodzinnych ogrzewanych przy pomocy różnych źródeł ciepła. PEC – Gliwice Sp. z o.o. otrzymał: Certyfikat Redukcji Emisji nr PL-KR000143 OE/11/2017, który ważny jest do 2022 roku. Po tym czasie, certyfikacja zostanie powtórzona.

Więcej informacji o ogólnopolskim projekcie certyfikacji dostawców ciepła systemowego znajdą Państwo na stronie www.miastabezsmogu.pl.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice