Plan wprowadzania ograniczeń

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 (DZ.U z 2021 r. poz 716)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. (§8 ust. 5) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (DZ.U. z dnia 24 lipca 2007,
    nr 133 poz. 924)