Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-350,876
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
350,876 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Plan wprowadzania ograniczeń

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 (DZ.U z 2021 r. poz 716)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. (§8 ust. 5) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (DZ.U. z dnia 24 lipca 2007,
    nr 133 poz. 924)