Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatkowe usługi

Karty podstawowe

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium wykonuje dla zainteresowanych klientów analizy chemiczne węgla kamiennego i odpadów paleniskowych w zakresie akredytacji takie jak:

W zakresie analiz węgla kamiennego

 1. Zawartość wilgoci całkowitej
 2. Zawartość wilgoci w próbce
   
  Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego
 3. Zawartość popiołu
 4. Zawartość siarki całkowitej
 5. Zawartość węgla całkowitego
 6. Wartość opałowa z obliczenia

W zakresie analizy odpadów paleniskowych

 1. Zawartość węgla całkowitego
   
  Certyfikat PCA

Wykonujemy uzgodnienia branżowe

Wszelkie uzgodnienia (tj. wywiad branżowy, uzgodnienie branżowe, uzgodnienie uzbrojenia, kolizja uzbrojenia, uzgodnienie projektu, wydanie warunków technicznych itp.) należy opłacić z góry wg poniższych informacji.  Realizacja, a następnie wysyłka uzgodnienia wraz z fakturą listem poleconym nastąpi po wpływie opłaty na konto PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Do wystawienia faktury niezbędny jest NIP i adres Państwa firmy.

Dokonanie uzgodnień branżowych projektowanych, rozbudowywanych i remontowanych obiektów wymaga:

•             pisma wiodącego – zlecenia,

•             załączenia dwóch egzemplarzy aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, z zaznaczonym zakresem granicy opracowania bądź dwóch egzemplarzy dokumentacji podlegającej uzgodnieniu,

•             dokonania przelewu o treści jak w tytule pisma wiodącego.

Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień branżowych przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. objęte jest opłatą na podstawie cennika usług, ustalonego zarządzeniem wewnętrznym.

Opłata za dokonanie usługi z dniem 01.02.2021 r. wynosi 53,71 zł netto (66,06 zł brutto)

Nr konta:

88 1050 1230 1000 0002 0055 3956

ING Bank Śląski S.A.