Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-831,195
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
831,195 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

PEC Gliwice

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice