Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-329,63
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
329,63 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nasz produkt

Naszym produktem jest Ciepło Systemowe

Zajmujemy się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie miasta Gliwice. Produkcja odbywa się w Ciepłowni Gliwice oraz w dwóch lokalnych kotłowniach. Nasze ciepło trafia do licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych, oraz do ponad 47 tysięcy gliwickich mieszkań, w tym 21 tysięcy mieszkań zaopatrujemy w ciepłą wodę użytkową.

Poniższy schemat przedstawia drogę, jaką trafia nasze ciepło do Państwa domów.

Schemat ciepła