Infrastruktura technicza

Produkcja ciepła:

Infrastruktura techniczna PEC

 • Ciepłownia Gliwice
  • Kotłownia WP - 70 wyposażona jest w trzy kotły pyłowe typu WP - 70 opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych (c.o. i c.w.u.), głównie w sezonie grzewczym. Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin. Spaliny odprowadzane są do wspólnego komina K1, H = 100m.
  • Każdy kocioł jest wyposażony w instalację odazotowania spalin. Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr . Spaliny odprowadzane są kierowane do   linii odsiarczania spalin, a  następnie na filtr workowy, gdzie następuje końcowe doczyszczanie spalin  z pyłu . Po przejściu przez linie oczyszczania spalin strumień spaliny kierowany jest do wspólnego komina K1 h=100m.
  • Kotłownia WR - 25 wyposażona jest w cztery kotły rusztowe typu WR - 25 opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych (c.o. i c.w.u.). Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin. Spaliny odprowadzane są do wspólnego komina K2, H = 80m.
  • Każdy kocioł jest wyposażony w instalację odpylania  Elektrofilt/Multicyklon. Spaliny odprowadzane z procesu są kierowe do linii odsiarczania spalin, a  następnie na filtr workowy, gdzie następuje końcowe doczyszczanie spalin  z pyłu . Po przejściu przez linie oczyszczaniu spalin strumień spaliny kierowany jest do wspólnego komina K2 h=80m.
 • 1 Kotłownia lokalna gazowa
 • 1 kotłownia olejowa

Łączna moc zainstalowana w źródłach to 360,5 MW


Przesyłanie i dystrybucja ciepła:

Sieć cieplna ul. Mickiewicza

Stan na 30.06.2021 r.

Sieci ciepłownicze – łączna długość wynosi 228,4 km,

udział sieci preizolowanych wynosi 68,8 % (157,2 km).

Nośnik ciepła z Ciepłowni - Gliwice wyprowadzają 4 magistrale:

 • Północno-Zachodnia 2x DN600
 • Nowo-Zachodnia 2x DN700
 • Południowa 2x DN500
 • Północna 2x DN350

Węzły cieplne – 1551 w tym: 817 stanowi własność Przedsiębiorstwa