Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,328
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,328 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Infrastruktura technicza

Produkcja ciepła:

Infrastruktura techniczna PEC

 • Ciepłownia Gliwice
  • Kotłownia WP - 70 wyposażona jest w trzy kotły pyłowe typu WP - 70 opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych (c.o. i c.w.u.), głównie w sezonie grzewczym. Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin. Spaliny odprowadzane są do wspólnego komina K1, H = 100m.
  • Każdy kocioł jest wyposażony w instalację odazotowania spalin. Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr . Spaliny odprowadzane są kierowane do   linii odsiarczania spalin, a  następnie na filtr workowy, gdzie następuje końcowe doczyszczanie spalin  z pyłu . Po przejściu przez linie oczyszczania spalin strumień spaliny kierowany jest do wspólnego komina K1 h=100m.
  • Kotłownia WR - 25 wyposażona jest w cztery kotły rusztowe typu WR - 25 opalane węglem kamiennym, przeznaczone do podgrzewania wody w celach ciepłowniczych (c.o. i c.w.u.). Za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin. Spaliny odprowadzane są do wspólnego komina K2, H = 80m.
  • Każdy kocioł jest wyposażony w instalację odpylania  Elektrofilt/Multicyklon. Spaliny odprowadzane z procesu są kierowe do linii odsiarczania spalin, a  następnie na filtr workowy, gdzie następuje końcowe doczyszczanie spalin  z pyłu . Po przejściu przez linie oczyszczaniu spalin strumień spaliny kierowany jest do wspólnego komina K2 h=80m.
 • 1 Kotłownia lokalna gazowa
 • 1 kotłownia olejowa

Łączna moc zainstalowana w źródłach to 360,5 MW


Przesyłanie i dystrybucja ciepła:

Sieć cieplna ul. Mickiewicza

Stan na 30.06.2021 r.

Sieci ciepłownicze – łączna długość wynosi 228,4 km,

udział sieci preizolowanych wynosi 68,8 % (157,2 km).

Nośnik ciepła z Ciepłowni - Gliwice wyprowadzają 4 magistrale:

 • Północno-Zachodnia 2x DN600
 • Nowo-Zachodnia 2x DN700
 • Południowa 2x DN500
 • Północna 2x DN350

Węzły cieplne – 1551 w tym: 817 stanowi własność Przedsiębiorstwa