Władze spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu PEC

Prezes Zarządu - Dyrektor

Rudolf Widziszowski


Wiceprezes Zarządu PEC

Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy

Barbara Przeworska


Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych PEC

Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Krzysztof Szaliński

 

Rada Nadzorcza Spółki

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Karasiński
  • Członek Rady Nadzorczej -  Dariusz Sowa
  • Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Misztal
  • Członek Rady Nadzorczej - Beata Wacławczyk
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Buchta