Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,227
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,227 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Władze spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Wiceprezes Zarządu PEC

Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy

Barbara Przeworska

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Prokurent

Grzegorz Zawierucha 

Rada Nadzorcza Spółki

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Kotowicz
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Tomasz Misztal
  • Członek Rady Nadzorczej -  Dariusz Sowa
  • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Młotkowski
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Buchta