Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,548
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,548 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Praca, praktyki, staże

Oferty pracy poniżej

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

 Główny Specjalista ds. nowych technologii

Miejsce pracy: Gliwice

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w realizacji planów inwestycyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii produkcji oraz dystrybucji ciepła i chłodu (projekt Park Zielonej Energii oraz farma solarna z akumulatorem ciepła)
 • Nadzór pod względem technicznym nad wdrażanymi technologiami
 • Raportowanie postępu prac
 • Dbanie o jakość i terminowość wykonywanych prac
 • Reprezentowanie Przedsiębiorstwa podczas realizacji inwestycji, w tym:

- współpraca z Inżynierem Kontraktu

- uczestniczenie w procesie budowlanym przy realizacji robót

- koordynowanie robót realizowanych przez różnych wykonawców  i dostawców na budowie

- współpraca z projektantami na etapie realizacji budowy

- uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych, rozruchach i próbnych uruchomieniach  eksploatacyjnych  nadzorowanych obiektów.

Nasze wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: energetyka)
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • Znajomość zagadnień z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 • Praktyczna znajomość programu CAD (preferowany AutoCAD)
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja czasu pracy

To oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ponad 50-letniej tradycji
 • Udział w innowacyjnych projektach, które będą mieć wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Współpracę w zróżnicowanym zespole
 • Wsparcie doświadczonych pracowników w procesie wdrożenia

Benefity:

 • Premia regulaminowa
 • Premia uznaniowa
 • Premia roczna
 • Nagroda jubileuszowa
 • Pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

   

Oferty prosimy przesyłać  na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk pobierz tutaj.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni  pracownika na stanowisko:

"Specjalista ds. Zarządzania Siecią Przemysłową i Systemów Sterowania"

Zakres obowiązków:

 • Wdrażanie i zarządzanie sieciami przemysłowymi, w tym sieciami opartymi o między innymi Ethernet, interfejsy szeregowe i protokołami takimi jak Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus secure, OPC UA, ETHERNET/IP
 • Konfiguracja i monitorowanie urządzeń aktywnych (przełączniki, routery, punkty dostępu, itp.).
 • Zapewnienie ciągłości działania sieci przemysłowych oraz szybkie reagowanie na awarie.
 • Zapewnienie ciągłości działania układów sterowania i wizualizacji oraz szybkie reagowanie na awarie
 • Analiza i optymalizacja wydajności sieci, identyfikacja oraz eliminacja wąskich gardeł.
 • Współpraca z zespołami inżynierów i techników w celu zapewnienia integracji systemów sieciowych z innymi systemami przemysłowymi.
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z infrastrukturą sieciową i układów sterowania.
 • Uczestnictwo w projektach związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury sieciowej.
 • Uczestnictwo w projektach związanych z modernizacją i rozbudową układów sterowania i wizualizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka, elektronika, automatyka, telekomunikacja.
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Znajomość podstaw elektryki, automatyki, elektroniki.
 • Znajomość standardów i protokołów sieciowych, takich jak Ethernet, interfejsy szeregowe, TCP/IP, Modbus, OPC UA, ETHERNET/IP.
 • Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów związanych z sieciami przemysłowymi.
 • Znajomość narzędzi do monitorowania i diagnostyki sieci.
 • Znajomość i obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy.
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych.

Forma zatrudnienia: Umowa  o pracę,  pełny etat, praca pn-pt. w godz. 7.00.-15.00

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i udziału w interesujących projektach Energetycznych i nie tylko.
 • Brakuje kwalifikacji znajdziesz wsparcie.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów.

Czekamy na Twoje zgłoszenie !

Oferty prosimy przesyłać  na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk pobierz tutaj.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

Maszynista urządzeń pomocniczych kotła

Wymagania:

 • Wykształcenie: zawodowe lub średnie
 • Uprawnienia Energetyczne Grupa II - Eksploatacja
 • Mile widziane: Podstawy obsługi komputera – Pakiet MS Office

Forma zatrudnienia: Umowa  o pracę,  pełny etat, praca w systemie zmianowym

 

 

Oferty prosimy przesyłać  na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk pobierz tutaj.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK AKPiA

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe – o profilu automatyka, elektronika, informatyka
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera – Pakiet MS Office

Oferty prosimy przesyłać  na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk pobierz tutaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej–Gliwice Sp. z o.o.    44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135,    numer KRS 0000061254,   Nr Regon 272857793

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem
e-mail: iodo@pec.gliwice.pl

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia przyszłych, lecz w okresie nie dłuższym niż 2 lata, procesów rekrutacji w zakresie zatrudnienia, praktyk, staży, wolontariatu, itp.,

art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo w celu wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

do końca procesu rekrutacji – w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo

do czasu odwołania zgody, w razie jej nie odwołania, przez okres 2 lat, w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo,

niezbędny do wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo,

niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo,

niezbędny do obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z rekrutacją.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zakresie przetwarzania na podstawie:  

art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo, tj. w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora jest wymogiem umownym i warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody,

art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo jest obowiązkiem ustawowym,

art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo jest obowiązkiem ustawowym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice