Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1708,365
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1708,365 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Praca, praktyki, staże

Oferty pracy poniżej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej–Gliwice Sp. z o.o.    44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135,    numer KRS 0000061254,   Nr Regon 272857793

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem
e-mail: iodo@pec.gliwice.pl

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia przyszłych, lecz w okresie nie dłuższym niż 2 lata, procesów rekrutacji w zakresie zatrudnienia, praktyk, staży, wolontariatu, itp.,

art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo w celu wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

do końca procesu rekrutacji – w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo

do czasu odwołania zgody, w razie jej nie odwołania, przez okres 2 lat, w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo,

niezbędny do wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo,

niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo,

niezbędny do obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z rekrutacją.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zakresie przetwarzania na podstawie:  

art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo, tj. w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora jest wymogiem umownym i warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody,

art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo jest obowiązkiem ustawowym,

art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo jest obowiązkiem ustawowym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA D/S CONTROLLINGU FINANSOWEGO INWESTYCJI

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (np. ekonomia, finanse, rachunkowość lub pokrewne)
 • Obsługa komputera – Pakiet MS Office
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zasad rachunkowości, przepisów prawa energetycznego
 • Umiejętność planowania i sporządzania analiz techniczno-ekonomicznych oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • Znajomość zagadnień zamówień publicznych
 • Doświadczenie w rozliczaniu zewnętrznych środków na inwestycje (dotacje, pożyczki)

 Forma zatrudnienia:  umowa o pracę, pełny etat, praca od pn.-pt. w godz. 7.00-15.00

Oferty prosimy przesyłać na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub office@pec.gliwice.pl

Wraz z ofertą należy złożyć: Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania tutaj

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni dwóch pracowników na stanowisko:

Specjalista d/s Auditingu Zewnętrznego i Efektywności Energetycznej

 1. Ogólny opis wykonywanych czynności:

Do głównego zakresu obowiązków należy wykonywanie usług dla podmiotów zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi i bieżącymi potrzebami, związanych z:

 • obsługą, konserwacją, regulacją źródeł ciepła,
 • obsługą, konserwacją, regulacją instalacji wewnętrznych,
 • przeglądami technicznymi urządzeń i instalacji energetycznych,
 • doradztwem energetycznym i efektywności energetycznej,
 • audytami energetycznymi budynków wraz charakterystykami energetycznymi,
 • audytami efektywności energetycznej,
 • audytami energetycznymi przedsiębiorstwa,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi.
 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe o profilu energetycznym lub pokrewnym,
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ciepłownictwa, termodynamiki, energetyki,
 • podstawową znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego,
 • doświadczenie przy pracach przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • doświadczenie przy realizacji audytów energetycznych,
 • znajomość co najmniej 1 programu do OZC (np. Audytor OZC, Arcadia Termocad)
 • znajomość pakietu MS Office (przede wszystkim MS Word oraz MS Excel),
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane: uprawnienia energetyczne cieplne (G2), uprawnienia gazowe (G3).
 1. Forma zatrudnienia:
 • Umowa  o pracę,  pełny etat.
 • Zatrudnienie od 01.07.2023 r.
 • Praca od poniedziałku do piątku w  godzinach 700 - 1500.

Oferty prosimy przesyłać na adres:      PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  lub office@pec.gliwice.pl

Wraz z ofertą należy złożyć: Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania tutaj

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni dwóch pracowników na stanowisko:

ELEKTROMONTER

Wymagania:

 • zawodowe lub średnie o profilu elektrycznym
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i  Pakietu MS Office
 • mile widziane uprawnienia do prac przy eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV
 • mile widziany staż pracy przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV
 • istnieje możliwość zatrudnienia absolwenta szkoły zawodowej lub średniej o profilu elektrycznym celem odbycia stażu i zdobycia stosownych uprawnień kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania prac przy eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych jako elektromonter w sprawdzonym i wykwalifikowanym zespole pracowników
 • możliwość zapoznania się w szerokim zakresie z różnymi urządzeniami i instalacjami elektrycznymi niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz kontakt z nowymi technologiami w branży elektrycznej.

Forma zatrudnienia: umowa  o pracę,  pełny etat, należy się liczyć z możliwością pracy zmianowej w systemie ciągłym.

Oferty prosimy przesyłać na adres:      PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  lub office@pec.gliwice.pl

Wraz z ofertą należy złożyć: Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania tutaj

PEC-Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK AKPiA

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe – o profilu automatyka, elektronika, informatyka
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera – Pakiet MS Office

Oferty prosimy przesyłać  na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub office@pec.gliwice.pl

Do oferty należy dołączyć Klauzule zgody na przetwarzanie danych - druk pobierz tutaj.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice