Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,584
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,584 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Ankieta interesariuszy ciepłownictwa systemowego - weź udział, miej wpływ na dalszą transformację branży.

03.07.2024

Zachęcamy do wypełnienia ankiety na potrzeby realizacji projektu SET_HEAT „Wspieranie transformacji energetycznej i dekarbonizacji w sektorze ciepłowniczym”

Ankieta ma celu zbadanie możliwości zaangażowania interesariuszy zewnętrznych w proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Więcej o programie i ankieta pod linkiem: Ankieta interesariuszy ciepłownictwa systemowego

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice