Dotyczy rachunków bankowych przeznaczonych do regulowania płatności za ciepło

20.11.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że podstawowym rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego jest rachunek bankowy o numerze: 88 1050 1230 1000 0002 0055 3956, który znajduje się
w Wykazie podatników VAT tzw. „białej liście” dostępnej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Do ww. rachunku rozliczeniowego przypisane są rachunki wirtualne/subkonta indywidualne  dla Odbiorców ciepła, które są wskazane na fakturach wystawianych za dostarczone ciepło, jako właściwe do dokonywania płatności.

Wpłaty, które wpływają na rachunki wirtualne/subkonta indywidualne (prowadzone
w ramach usługi bankowej SIMP) pozwalają na identyfikację i prawidłowe przypisanie płatności do właściwego dla Odbiorcy ciepła konta rozliczeniowego. Ostatecznie środki pieniężne ewidencjonowane są przez Bank obsługujący Spółkę na ww. podstawowym rachunku rozliczeniowym.

W związku z tym, że wirtualne rachunki/subkonta indywidualne Odbiorcy nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego, nie muszą być zgłaszane do Urzędu Skarbowego i nie znajdują się w Wykazie podatników VAT tzw. „białej liście”.

Potwierdzeniem, że podatnik posiada rachunki wirtualne/subkonta indywidualne oraz, że banki zgłosiły tzw. „maski” rachunków wirtualnych jest uzyskana podczas sprawdzania danego podatnika na „białej liście” informacja: „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”.

     Ze względu na powyższe uregulowania, prosimy o dokonywanie płatności za dostarczane ciepło na rachunki bankowe wskazane na fakturach, które funkcjonują jako rachunki wirtualne/subkonta indywidualne razem z podstawowym ww. rachunkiem rozliczeniowym.

W załączeniu wydruk z Wykazu podatników VAT dotyczący PEC – Gliwice Sp. z o.o.

O powyższym zostaną Państwo powiadomieni w piśmie załaczonym do faktur za sprzedaż ciepła (opłata zmienna za m-c listopad)