Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,463
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,463 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy rachunków bankowych przeznaczonych do regulowania płatności za ciepło

20.11.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że podstawowym rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego jest rachunek bankowy o numerze: 88 1050 1230 1000 0002 0055 3956, który znajduje się
w Wykazie podatników VAT tzw. „białej liście” dostępnej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Do ww. rachunku rozliczeniowego przypisane są rachunki wirtualne/subkonta indywidualne  dla Odbiorców ciepła, które są wskazane na fakturach wystawianych za dostarczone ciepło, jako właściwe do dokonywania płatności.

Wpłaty, które wpływają na rachunki wirtualne/subkonta indywidualne (prowadzone
w ramach usługi bankowej SIMP) pozwalają na identyfikację i prawidłowe przypisanie płatności do właściwego dla Odbiorcy ciepła konta rozliczeniowego. Ostatecznie środki pieniężne ewidencjonowane są przez Bank obsługujący Spółkę na ww. podstawowym rachunku rozliczeniowym.

W związku z tym, że wirtualne rachunki/subkonta indywidualne Odbiorcy nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego, nie muszą być zgłaszane do Urzędu Skarbowego i nie znajdują się w Wykazie podatników VAT tzw. „białej liście”.

Potwierdzeniem, że podatnik posiada rachunki wirtualne/subkonta indywidualne oraz, że banki zgłosiły tzw. „maski” rachunków wirtualnych jest uzyskana podczas sprawdzania danego podatnika na „białej liście” informacja: „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”.

     Ze względu na powyższe uregulowania, prosimy o dokonywanie płatności za dostarczane ciepło na rachunki bankowe wskazane na fakturach, które funkcjonują jako rachunki wirtualne/subkonta indywidualne razem z podstawowym ww. rachunkiem rozliczeniowym.

W załączeniu wydruk z Wykazu podatników VAT dotyczący PEC – Gliwice Sp. z o.o.

O powyższym zostaną Państwo powiadomieni w piśmie załaczonym do faktur za sprzedaż ciepła (opłata zmienna za m-c listopad)