Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,295
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,295 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne za rok obrotowy 2017/2018

30.08.2018

W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2017/2018, wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.

  GJ %
węgiel kamienny 2 413 774 99,90
gaz ziemny 584 0,02
olej opałowy lekki 1 897

0,08

  2 416 255 100,00

Dane emisyjne dla całego Przedsiębiorstwa (Ciepłownia + kotłownie lokalne) za rok obrotowy 2017/2018

Emisja SO2 1030,506 [Mg]
Emisja NOx 336,592 [Mg]
Emisja CO2 217 692,350 [Mg]
Emisja pyłu 13,497 [Mg]
Odpady radioaktywne nie występują

 W roku obrotowym 2017/2018 spalono 109 687,67 Mg węgla kamiennego o średnioważonych parametrach jakościowych: Qr = 22 006 kJ/kg, Ar = 24,43%, Sr= 0,73%, Cr = 57,03%.