Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,463
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,463 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne za rok obrotowy 2018/2019

27.08.2019

W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2018/2019, wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.

  GJ %
węgiel kamienny 2 100 703,90 99,96
gaz ziemny 253,80 0,01
olej opałowy lekki 702,35

0,03

  2 101 660,05 100,00

Dane emisyjne dla całego Przedsiębiorstwa (Ciepłownia + kotłownie lokalne) za rok obrotowy 2018/2019

Emisja SO2 996,919 [Mg]
Emisja NOx 281,777 [Mg]
Emisja CO2 225 557,00 [Mg]
Emisja pyłu 37,642 [Mg]
Odpady radioaktywne nie występują

 W roku obrotowym 2018/2019 spalono 114 215,90 Mg węgla kamiennego o średnioważonych parametrach jakościowych: Qr = 22 394 kJ/kg, Ar = 25,26%, Sr= 0,65%, Cr = 57,78%.