Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-465,174
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
465,174 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW PIERWOTNYCH ORAZ DANE EMISYJNE ZA ROK OBROTOWY 2020/2021

16.08.2021

W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych bezpośrednio do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2020/2021, wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.

Paliwo pierwotne
Miał węglowy (węgiel kamienny) 99,9141
Olej opałowy lekki 0,0734
Gaz ziemny 0,0125

Dane emisyjne dla całego Przedsiębiorstwa (Ciepłownia + kotłownie lokalne) za rok obrotowy 2020/2021

Emisja SO2 825,534 [Mg]
Emisja NOx 274,179 [Mg]
Emisja CO2 229 304,64 [Mg]
Emisja pyłu 22,201 [Mg]
Odpady radioaktywne nie występują

 W roku obrotowym 2020/2021 spalono 113 561,89 Mg węgla kamiennego o średnioważonych parametrach jakościowych:
Qr = 23009  kJ/kg,
Ar = 23,04%,
Sr= 0,57%,
Cr = 58,76%.