Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1708,462
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1708,462 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne za rok obrotowy 2021/2022

11.08.2022

W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych bezpośrednio do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2021/2022, wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.

Paliwo pierwotne
Miał węglowy (węgiel kamienny) 99,956
Olej opałowy lekki 0,019
Gaz ziemny 0,025

Dane emisyjne dla całego Przedsiębiorstwa (Ciepłownia + kotłownie lokalne) za rok obrotowy 2021/2022

Emisja SO2 738,566 [Mg]
Emisja NOx 254,814 [Mg]
Emisja CO2 267 536,36 [Mg]
Emisja pyłu 17,615 [Mg]
Odpady radioaktywne nie występują

 W roku obrotowym 2020/2021 spalono 114 207,93 Mg węgla kamiennego o średnioważonych parametrach jakościowych:
Qr = 21 400  kJ/kg,
Ar = 27,01%,
Sr= 0,63%,
Cr = 54,50%.

 

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice