Informujemy naszych Odbiorców o nowej Taryfie dla ciepła

11.02.2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. wprowadza  do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.2020.AZa z dnia 8 lutego 2021 r.

Treść Taryfy dostępna jest poniżej oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Ciepło - Taryfy opublikowane w 2021 r.