Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,463
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,463 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy o nowej usłudze w wykazie opłat dodatkowych

06.10.2020

Informujemy, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia wykazu opłat dodatkowych
z dniem 30.09.2020 r. zostaje wprowadzona opłata za zlecenie usługi spuszczania i uzupełniania wody z instalacji odbiorczych
 budynkach należących do odbiorców ciepła. Druk do zlecenia znajduje się  w wykazie opłat dodatkowych, zlecenie nr 13.
Kliknij  TUTAJ, aby pobrać.