Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-340,128
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
340,128 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy Odbiorców ciepła, że od 01 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana taryfy dla ciepła.

14.12.2021

Szanowni Odbiorcy Ciepła Systemowego.

Pomimo postępujących w bardzo szybkim tempie i na niespotykaną skalę wzrostów cen paliwa do produkcji ciepła, reagentów wykorzystywanych
w instalacjach ochrony powietrza, kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 (na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosły o kolejne kilkadziesiąt procent), wreszcie ceny energii elektrycznej, która od 1.01.2022 r. wzrasta o kilkadziesiąt procent dla odbiorców przemysłowych, staramy się minimalizować wzrosty taryfy za ciepło dla naszych odbiorców, wprowadzając rozwiązania daleko idącej optymalizacji kosztowej produkcji i dystrybucji ciepła. Przy tak galopujących cenach składników wpływających na koszty wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła, nie sposób wyhamować wpływu powyższych podwyżek na finalne ceny produkcji i przesyłu ciepła dla naszych odbiorców. Bezpieczeństwo środowiskowe i techniczne dostaw ciepła oraz sytuacja rynkowa dotycząca czynników cenotwórczych zmusiły nas do  wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy dla ciepła. Po rozpatrzeniu wniosku taryfowego złożonego przez PEC-Gliwice Sp. z o.o., zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona do stosowania z dniem 1.01.2022 r. ze średnim wzrostem cen 3,5 % .

Jeżeli sytuacja cenotwórcza wpływająca na produkcję i dystrybucję ciepła nie ulegnie zmianie, nie wykluczamy kolejnych zmian taryfy dla ciepła.

Treść Taryfy jest dostępna na naszej stronie internetowej (www.pec.gliwice.pl) oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Ciepło - Taryfy opublikowane w 2021 r.

Prezes Zarządu-Dyrektor PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński