Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,523
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,523 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy Odbiorców ciepła, że od 01 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana taryfy dla ciepła.

14.12.2021

Szanowni Odbiorcy Ciepła Systemowego.

Pomimo postępujących w bardzo szybkim tempie i na niespotykaną skalę wzrostów cen paliwa do produkcji ciepła, reagentów wykorzystywanych
w instalacjach ochrony powietrza, kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 (na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosły o kolejne kilkadziesiąt procent), wreszcie ceny energii elektrycznej, która od 1.01.2022 r. wzrasta o kilkadziesiąt procent dla odbiorców przemysłowych, staramy się minimalizować wzrosty taryfy za ciepło dla naszych odbiorców, wprowadzając rozwiązania daleko idącej optymalizacji kosztowej produkcji i dystrybucji ciepła. Przy tak galopujących cenach składników wpływających na koszty wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła, nie sposób wyhamować wpływu powyższych podwyżek na finalne ceny produkcji i przesyłu ciepła dla naszych odbiorców. Bezpieczeństwo środowiskowe i techniczne dostaw ciepła oraz sytuacja rynkowa dotycząca czynników cenotwórczych zmusiły nas do  wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy dla ciepła. Po rozpatrzeniu wniosku taryfowego złożonego przez PEC-Gliwice Sp. z o.o., zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona do stosowania z dniem 1.01.2022 r. ze średnim wzrostem cen 3,5 % .

Jeżeli sytuacja cenotwórcza wpływająca na produkcję i dystrybucję ciepła nie ulegnie zmianie, nie wykluczamy kolejnych zmian taryfy dla ciepła.

Treść Taryfy jest dostępna na naszej stronie internetowej (www.pec.gliwice.pl) oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Ciepło - Taryfy opublikowane w 2021 r.

Prezes Zarządu-Dyrektor PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński