Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,989
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,989 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy Odbiorców ciepła, że od 01 września 2021 r. wchodzi w życie zmiana taryfy dla ciepła.

05.08.2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2021 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.58.2021.AZa z dnia 2 sierpnia 2021 r.; opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (w zakładce Ciepło – Taryfy opublikowane w 2021 roku).  

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W Taryfie dla ciepła obowiązującej od 1 marca 2021 r.  koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 dla rozliczenia obowiązku za 2021 r. zostały zaplanowane na zbyt niskim poziomie w stosunku do aktualnych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla; pod koniec 2020 roku ceny wahały się w okolicach 30 euro za uprawnienie, aktualnie wynoszą ponad 50 euro.

Poza tym, 7 lipca 2021 r. został opublikowany Wykaz instalacji wraz z ostateczną roczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025; wg tego wykazu przydział dla Ciepłowni Gliwice został obniżony przez Komisję Europejską o prawie 22 % w stosunku do pierwotnej wersji.

Ze względu na znacznie wyższą od zaplanowanej w taryfie aktualną cenę uprawnień do emisji CO2 oraz mniejszy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 niezbędna stała się zmiana obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła.