Informujemy, że od 01.01.2018 r. następuje zmiana taryfy dla ciepła

19.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.01.2018 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKA.4210.46.(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017 r.