Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,16
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,16 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że od 01.10.2018 r. zmienia się taryfa dla ciepła.

06.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 października 2018 roku wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR. OKA.4210.35(8).2018.240.XV.AZa.Zmd z dnia 04.09.2018 r. Zmiana podyktowana jest istotną podwyżką cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Wyciąg z taryfy