Informujemy, że od 01.10.2018 r. zmienia się taryfa dla ciepła.

06.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 października 2018 roku wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR. OKA.4210.35(8).2018.240.XV.AZa.Zmd z dnia 04.09.2018 r. Zmiana podyktowana jest istotną podwyżką cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Wyciąg z taryfy