Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1708,558
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1708,558 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Już gotowe! Lądowisko dla bezzałogowych statków powietrznych na terenie PEC-Gliwice Sp. z o.o.

07.11.2023

PEC-Gliwice bierze udział we wdrażaniu systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej i tym samym będzie uczestniczyć w budowaniu nowoczesnego rynku usług dronowych w Polsce. Konsorcjum utworzone przez Miasto Gliwice wraz z gminami Pilchowice i Sośnicowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią wygrało konkurs organizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.Na bazie tego w październiku br oddano do użytku lądowisko (teren ZC-4).

Dla wspomagania lotów bezzałogowców na kominie h=100 zostały zainstalowane stosowne anteny nadawczo odbiorcze.

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice