Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-618,475
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
618,475 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejne kroki w celu podwyższania efektywności energetycznej odbiorców ciepła systemowego.

01.09.2022

Dostępne rozwiązania sterowników ciepłowniczych opierają się na kontrolowaniu temperatury zewnętrznej i zmienianiu temperatury zasilania instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania w zależności od odczytów temperatury zewnętrznej. Nasz innowacyjny pomysł na zarządzanie ciepłem to rozwiązanie polegające na sterowaniu podażą ciepła w zależności od historycznych warunków pracy danego odbiorcy oraz notowaniu przyszłych warunków atmosferycznych, jako szeregu danych jak: temperatura zewnętrzna, prędkość wiatru, warunki zachmurzenia. Efektem jest ograniczenie zużycia ciepła dzięki zarządzaniu podażą ciepła dla budynku. Ograniczenie zużycia ciepła następuję przez wykorzystanie unikalnego i niewykorzystywanego dotąd w polskim ciepłownictwie nowoczesnego algorytmu sterowania pracą węzła cieplnego na cele centralnego ogrzewania u odbiorców ciepła systemowego. Zaimplementowany system sztucznej inteligencji w sterowniku opiera się o strukturę działania sieci neuronowej wspartej szeregiem analizowanych wewnątrz algorytmicznych danych wejściowych, które są wprowadzane do algorytmu zaopatrzonego w stosowne wagi i możliwe odchylenia. Pozwala to prognozować w czasie przyszłym stosowną temperaturę zasilania budynku. Forma algorytmu pozwala zoptymalizować pobór mocy cieplnej wpływając zarówno lokalnie jak i globalnie na poprawę gospodarowania ciepłem, ograniczenie zużycia ciepła przy podwyższeniu komfortu cieplnego u odbiorców, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (ograniczenie emisji spalin do atmosfery i zużycia paliwa do produkcji ciepła). 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice