Kolejny krok w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska, kolejna jednostka kotłowa z instalacją odazotowania spalin.

15.12.2020

Trwa rozruch pierwszej części nowoczesnej instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) na kotle numer 2. Jest to pierwszy z czterech etapów jaki ma doprowadzić do spełnienia rygorystycznych europejskich norm czystości spalin wylotowych dla całej kotłowni rusztowej, jakie zaczną obowiązywać nasze przedsiębiorstwo  od 1.01.2023  roku.

Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie kompletna nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi o połowę mniej zanieczyszczeń mieszaniny gazowej NO i NO2 potocznie zwanych NOx-ami. 

ostatnie ustawienia układów pomiarowych przed właściwym rozruchem
 wnętrze szafy dystrybucji mediów