Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-603,357
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
603,357 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrakt na Modernizację Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych podpisany!

18.06.2020

W wyniku zakończonego przetargu i przeprowadzeniu szeregu negocjacji na wykonanie modernizacji  oczyszczalni ścieków w systemie „pod klucz” nastąpiło oficjalne przekazanie podpisanej umowy pomiędzy służbami technicznymi PEC-Gliwice Sp. z o.o. a Seen Technologie Sp. z o.o.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli zarządów obu spółek . Ze strony PEC-Gliwice Sp. z o.o.  Prezes Zarządu Dyrektor Rudolf Widziszowski  oraz Wiceprezes Zarządu – główny księgowy Barbara Przeworska. Ze strony Seen Technologie Sp. z. o.o. Wiceprezes Zarządu Wojciech Ragiel oraz Prokurent Dyrektor Działu Sprzedaży  Krzysztof Pacierpnik.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków finalnie będzie wyposażona w nowoczesne w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, miedzy innymi: (węzeł usuwania metali ciężkich, usuwania siarczanów, rekarbonizacji ścieków, filtracji końcowej) pozwalające zadbać o wysoki poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych odprowadzanych do pobliskiej rzeki, a tym samym pozwoli naszemu Przedsiębiorstwu zadbać o jakość polskich wód i chronić zasoby naturalne. Wydajność całej instalacji jest określona na poziom 5 m3/h. Przewiduje się prace instalacji w układzie ciągłym ze stałą wydajnością. Planowany termin oddania do eksploatacji całej instalacji wartej 6 750 000 PLN po pomiarach gwarancyjnych ma nastąpić do 31.07.2021.

To już druga inwestycja w tym roku w tak ważnym kierunku  dla PEC-Gliwice jakim jest gospodarka wodna. Tego roku ruszyła bowiem modernizacja instalacji w zakresie Stacji uzdatniania wody. Obie inwestycje doskonale wpisują się w zieloną strategię przedsiębiorstwa o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska i ochronie zasobów naturalnych naszego miasta i regionu.   

Poniżej zdjęcia z oficjalnego przekazania podpisanych umów  pomiędzy działami technicznymi inwestora i wykonawcy.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice