Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,363
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,363 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrakt na Modernizację Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych podpisany!

18.06.2020

W wyniku zakończonego przetargu i przeprowadzeniu szeregu negocjacji na wykonanie modernizacji  oczyszczalni ścieków w systemie „pod klucz” nastąpiło oficjalne przekazanie podpisanej umowy pomiędzy służbami technicznymi PEC-Gliwice Sp. z o.o. a Seen Technologie Sp. z o.o.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli zarządów obu spółek . Ze strony PEC-Gliwice Sp. z o.o.  Prezes Zarządu Dyrektor Rudolf Widziszowski  oraz Wiceprezes Zarządu – główny księgowy Barbara Przeworska. Ze strony Seen Technologie Sp. z. o.o. Wiceprezes Zarządu Wojciech Ragiel oraz Prokurent Dyrektor Działu Sprzedaży  Krzysztof Pacierpnik.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków finalnie będzie wyposażona w nowoczesne w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, miedzy innymi: (węzeł usuwania metali ciężkich, usuwania siarczanów, rekarbonizacji ścieków, filtracji końcowej) pozwalające zadbać o wysoki poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych odprowadzanych do pobliskiej rzeki, a tym samym pozwoli naszemu Przedsiębiorstwu zadbać o jakość polskich wód i chronić zasoby naturalne. Wydajność całej instalacji jest określona na poziom 5 m3/h. Przewiduje się prace instalacji w układzie ciągłym ze stałą wydajnością. Planowany termin oddania do eksploatacji całej instalacji wartej 6 750 000 PLN po pomiarach gwarancyjnych ma nastąpić do 31.07.2021.

To już druga inwestycja w tym roku w tak ważnym kierunku  dla PEC-Gliwice jakim jest gospodarka wodna. Tego roku ruszyła bowiem modernizacja instalacji w zakresie Stacji uzdatniania wody. Obie inwestycje doskonale wpisują się w zieloną strategię przedsiębiorstwa o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska i ochronie zasobów naturalnych naszego miasta i regionu.   

Poniżej zdjęcia z oficjalnego przekazania podpisanych umów  pomiędzy działami technicznymi inwestora i wykonawcy.