Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1037,928
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1037,928 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

No Smog w Gliwicach - przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej ograniczasz SMOG w mieście

28.03.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej kontynuuje program podłączania do miejskiej sieci budynków w Gliwicach. W samym roku 2021 udało się podłączyć i uruchomić ekologiczne instalacje ciepła systemowego w 95 budynkach. Sumaryczna moc zamówiona dla w/w budynków, jaka została podłączona do systemu zamknęła się w 6,1094 MW. Jeżeli przeliczymy to na efekt ekologiczny, to dzięki tym podłączeniom nasze miasto jest czystsze  o 8232 kg pyłu całkowitego. Tyle bowiem nie trafiło do atmosfery  niebezpiecznych dla zdrowia Gliwiczan związków  jak PM10 i PM 2,5.

Dzięki instalacjom oczyszczania spalin (Instalacja odsiarczania i odazotowania) ilości zanieczyszczeń spalin kierowanych do gliwickiego powietrza radykalnie spadły, osiągając surowe unijne standardy emisyjne.

Kliknij wykres, żeby powiększyć.

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice