Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,328
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,328 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowa Taryfa dla ciepła od 01 marca 2019 r.

14.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła.

Podwyżka cen ciepła nastąpiła w związku z koniecznością pokrycia wzrostu uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, głównie kosztów węgla oraz drastycznych podwyżek cen uprawnień do emisji CO2 (wzrost o ok. pięćset procent).

Nowa Taryfa dla ciepła nie w pełni pokrywa uzasadnione koszty działalności gospodarczej, co może doprowadzić do powstania straty w bieżącym roku obrotowym.

Treść taryfy dla ciepła dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1439.