Nowa Taryfa dla ciepła od 01 marca 2019 r.

14.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła.

Podwyżka cen ciepła nastąpiła w związku z koniecznością pokrycia wzrostu uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, głównie kosztów węgla oraz drastycznych podwyżek cen uprawnień do emisji CO2 (wzrost o ok. pięćset procent).

Nowa Taryfa dla ciepła nie w pełni pokrywa uzasadnione koszty działalności gospodarczej, co może doprowadzić do powstania straty w bieżącym roku obrotowym.

Treść taryfy dla ciepła dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1439.