Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,363
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,363 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowa Taryfa dla ciepła od 01 marca 2020 r.

12.02.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 marca 2020 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKA.4210.65.2019.CW z dnia 10 lutego 2020 r.