Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,463
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,463 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowoczesna sprężarkownia ze 100% odzyskiem ciepła odpadowego już pracuje.

07.10.2020

Po testach i końcowych odbiorach technicznych przejęto w eksploatację  od wykonawcy nowoczesną sprężarkownię pracującą na potrzeby przygotowania sprężonego powietrza dla instalacji technologicznych układu oczyszczania spalin wylotowych i potrzeb własnych naszego przedsiębiorstwa. Sprężarki zostały wyposażone w nadrzędny system nadzoru utrzymania ruchu oraz instalację odzysku ciepła odpadowego, jakie generują podczas pracy kompresory. Ciepło odpadowe zostanie wykorzystane dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, ograniczając  emisje CO2 do produkcji tej samej ilości ciepła, które pozyskuje się podczas pracy agregatów sprężarkowych. Maksymalna moc cieplna jaką można odzyskać z pracujących sprężarek to 0,85 MWt.   

Sprężarkownia
Sprężarkownia
Sprężarkownia
Sprężarkownia
Sprężarkownia
Sprężarkownia