Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,227
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,227 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowoczesny monitoring spalin już pracuje - spełnianie norm ekologicznych to również nowoczesna technika pomiarowa.

06.11.2018

Zakończyła się modernizacja centralnego monitoringu spalin na emitorze H=100 m. Zaostrzane normy emisyjne i ich spełnienie przez nasze przedsiębiorstwo wymaga zmian technologii metrologicznych związanych z pomiarami zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery po procesie ich oczyszczania. Zakres prac obejmował zabudowę: nowej galerii pomiarowej na kominie, instalacji pomiarowej składającej się z sond pomiarowych, przepływomierzy ultradźwiękowych oraz klimatyzowanego kontenera pomiarowego wraz z infrastrukturą kablową i transportem próbki gazu od sond pomiarowych poziomu +60m do analizatora gazu +1m. Celem przeprowadzenia analizy gazu zastosowano profesjonalny, wielokomponentowym analizator gazów przeznaczony do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator wykorzystuje metodę pomiarową FT-R (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek  gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Co jest ważne, analiza gazowa jest wykonywana na gorąco i umożliwia oznaczanie gazów rozpuszczalnych w kondensacji jak HCL,HF,NH3.

Emitor H-100
PEC Gliwice
PEC Gliwice
PEC Gliwice