Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-618,35
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
618,35 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie, które powinni złożyć odbiorcy ciepła niebędący gospodarstwem domowym w celu skorzystania z rekompensaty

21.09.2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw, poniżej zamieszczamy oświadczenie, które należy złożyć do PEC Gliwice Sp. z o.o. w terminie 21 dni od daty wejścia w życie Ustawy (20.09.2022 r.).

Uprawnieni do złożenia oświadczenia są odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa w załączeniu).

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice