Otwarcie nowoczesnego centrum dyspozycji mocy

29.05.2018

PEC Gliwice Sp. z o.o. uruchomiło nowe centrum dyspozycji mocy zabudowanej w konwencji zintegrowanych paneli wizualizacyjnych zaopatrzonych w system zarządzania ruchem źródła ciepła i miejskiej sieci ciepłowniczej.

Centralna dyspozytornia została wyposażona w zintegrowany i dowolnie konfigurowalny system informatyczny gromadzący, eksponujący  istotne informacje dotyczące dystrybucji ciepła w miejskiej sieci cieplnej Gliwice od samego procesu produkcji ciepła w kotłach grzewczych przez przesył w ciepłociągach aż do stacji wymienników ciepła naszych odbiorców końcowych. Wszystkie systemy informatyczne opisujące procesy produkcji i dystrybucji wraz z układami sterownia zdalnego swc, jakie potrzebują służby kontroli zostały zcentralizowane w sposób ergonomiczny i jak najbardziej przejrzysty. Konieczne systemy informatyczne posiadają systemy alarmowe, a ich wyeksponowanie na grafikach wizualizacyjnie pozwala lokalizować i podejmować działania służące usunięciu  zakłóceń w pracy źródła ciepła i sieci dystrybucji ciepła sprawniej i z większą świadomością. Inwestycja jaką zakończyliśmy w swoich założeniach staje się zatem centrum wspomagania decyzji  naszych służb  dyspozytorskich z wykorzystaniem aktualnie dostępnych systemów nadzorczych, optymalizacyjnych i raportowych jak i przyszłych, jakie mogą zafunkcjonować w naszej strukturze organizacji. Dyspozytorzy mogą miedzy innymi korygować strategicznie wybrane parametry pracy stacji wymienników ciepła  z poziomu systemu  bez wychodzenia z centrum. Dzięki stosownym informacjom zwrotnym o procesie, całość centrum podniesie niezawodność i efektywność firmy na zupełnie inny poziom kontrolingu, aby zaspokajać oczekiwania Gliwiczan wobec zaopatrzenia w ciepło w sposób: tani, ciągły, pewny, ekologiczny i konkurencyjny.

 

Dział Dyspozycji Mocy
Dział Dyspozycji Mocy
Dział Dyspozycji Mocy
Dział Dyspozycji Mocy