Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarcie nowoczesnego centrum dyspozycji mocy

29.05.2018

PEC Gliwice Sp. z o.o. uruchomiło nowe centrum dyspozycji mocy zabudowanej w konwencji zintegrowanych paneli wizualizacyjnych zaopatrzonych w system zarządzania ruchem źródła ciepła i miejskiej sieci ciepłowniczej.

Centralna dyspozytornia została wyposażona w zintegrowany i dowolnie konfigurowalny system informatyczny gromadzący, eksponujący  istotne informacje dotyczące dystrybucji ciepła w miejskiej sieci cieplnej Gliwice od samego procesu produkcji ciepła w kotłach grzewczych przez przesył w ciepłociągach aż do stacji wymienników ciepła naszych odbiorców końcowych. Wszystkie systemy informatyczne opisujące procesy produkcji i dystrybucji wraz z układami sterownia zdalnego swc, jakie potrzebują służby kontroli zostały zcentralizowane w sposób ergonomiczny i jak najbardziej przejrzysty. Konieczne systemy informatyczne posiadają systemy alarmowe, a ich wyeksponowanie na grafikach wizualizacyjnie pozwala lokalizować i podejmować działania służące usunięciu  zakłóceń w pracy źródła ciepła i sieci dystrybucji ciepła sprawniej i z większą świadomością. Inwestycja jaką zakończyliśmy w swoich założeniach staje się zatem centrum wspomagania decyzji  naszych służb  dyspozytorskich z wykorzystaniem aktualnie dostępnych systemów nadzorczych, optymalizacyjnych i raportowych jak i przyszłych, jakie mogą zafunkcjonować w naszej strukturze organizacji. Dyspozytorzy mogą miedzy innymi korygować strategicznie wybrane parametry pracy stacji wymienników ciepła  z poziomu systemu  bez wychodzenia z centrum. Dzięki stosownym informacjom zwrotnym o procesie, całość centrum podniesie niezawodność i efektywność firmy na zupełnie inny poziom kontrolingu, aby zaspokajać oczekiwania Gliwiczan wobec zaopatrzenia w ciepło w sposób: tani, ciągły, pewny, ekologiczny i konkurencyjny.

 

Dział Dyspozycji Mocy
Dział Dyspozycji Mocy
Dział Dyspozycji Mocy
Dział Dyspozycji Mocy