Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-353,126
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
353,126 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

PEC-Gliwice inwestuje w cyfryzację - uruchomiono nowoczesny system Inspect4PEC

22.07.2021

I etap systemu do zarządzania obchodami w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gliwice rozpoczął pracę zgodnie z harmonogramem. Zautomatyzowana aplikacja planowania i zarządzania obchodami eksploatacyjnymi wspiera załogę utrzymania ruchu.

System składa się z serwera zabudowanego w serwerowni PEC-Gliwice, bazy danych, panelu statystyczno-kontrolnego, setek czytników NFC (zbliżeniowa komunikacja radiowa) zabudowanych na urządzeniach technologicznych oraz smartphonów  z zainstalowaną aplikacja mobilną do obsługi systemu w czasie rzeczywistym.

Praca służb utrzymania ruchu przed wdrożeniem systemu opierała się na zgłoszeniach telefonicznych, dokumentowaniu awarii i wskazań eksploatacyjnych w wersji papierowej oraz gromadzenia ustnych informacji od pracowników dokonujących kontroli pracy urządzenia. Ten typ pracy był utrzymywany w naszym przedsiębiorstwie przez ostatnie 50 lat. Przyszedł czas zatem na uruchomienie systemu, który pozwolił na zautomatyzowanie codziennych i powtarzalnych czynności  oraz rejestrowanie w formie cyfrowej stanu urządzeń podczas obchodu.

System został stworzony przez inżynierów z firmy AIUT z Gliwic pod nadzorem służb technicznych
|PEC-Gliwice. Baza danych aplikacji została zaopatrzona w listę urządzeń, jakie wymagają rejestrowania obchodów. Utworzone punkty urządzeń posiadają znaczniki NFC, które tworzą trasę obchodu dla służb utrzymania ruchu.

Każdy punkt NFC identyfikujący urządzenie lub grupę urządzeń w zależności od typu ma dobraną indywidulaną listą kontrolną. Pracownik dokonujący obchodu wykonuje go zgodnie z planem i przygotowaną listą kontrolną zawierającą szczegółowe procedury kontrolne.

Lista kontrolna jest przygotowana w sposób pozwalający na wprowadzanie usterek, czy zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzenia podczas obchodu wraz z możliwością udokumentowania zdjęciem usterki, czy komentarzem do stwierdzonej nieprawidłowości. Po przeprowadzonym obchodzie i zakończeniu procedur kontrolnych raport zostaje automatycznie przesłany do systemu, udostępniony na panelu kontrolno-statystycznym „dashboard”, co pozwala na weryfikację  i przyporządkowanie nieprawidłowości urządzenia do odpowiedniej naprawy, remontu, czy wymiany.

Z jednej strony mamy zatem pracownika z aplikacją mobilną poruszającego się po liniach technologicznych, z drugiej informatyczny systemu wspomagający pracownika dozoru kontrolującego postępy obchodu pracowników w terenie. System pozwala na generowanie cyfrowych raportów z obchodów oraz buduje historię urządzeń na podstawie rutynowych czynności obchodowych wraz z kwalifikacją usterek na: mechaniczne, kontrolno-pomiarowe, elektryczne, informatyczne.  Dzięki raportom  statystycznym na komputerze w sposób uporządkowany i świadomy następuje kwalifikacja napraw, czy remontów urządzeń. Praca nad wdrożeniem systemu trwała 1,5 roku. System upraszcza komunikację, jest czytelny dla pracowników, pozwala im na realizowanie tras obchodu zgodnie z oczekiwaniami i w założonym czasie. Przedsiębiorstwo zyskało narzędzie do kontrolowania urządzeń, budowania ich historii pracy. Dane statystyczne kwalifikują usterkowość i remonty urządzeń, a zawodna  dokumentacja  papierowa powoli ustępuje miejsca cyfrowej jakości. Zakończony pierwszy etap otwiera drogę na wdrożenie w przyszłości drugiego etapu, który obejmie trasy przeglądów eksploatacyjnych węzłów cieplnych przedsiębiorstwa. Ostatni trzeci etap to wprowadzenie  cyfrowych ksiąg raportowych i eksploatacyjnych dla całego przedsiębiorstwa z podziałem na branże i działy. Po zakończeniu w/w etapów w roku 2022-2023 PEC-Gliwice zrealizuje plan ucyfrowienia zarządzania pracami brygad utrzymania ruchu w przestrzeni całego przedsiębiorstwa.