Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,497
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,497 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Poziom komfortu cieplnego zgodny z życzeniem Odbiorcy

29.11.2019

Biorąc pod uwagę stan izolacji cieplnej budynku oraz dostosowanie do różnych poziomów komfortu użytkownika, istnieje możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień minimalnej temperatury, jaka jest dostarczana do grzejników odbiorcy ciepła systemowego. Oczywiście osiągnięcie tej temperatury jest zależne od temperatury zewnętrznej, im cieplej na zewnątrz tym temperatura czynnika grzewczego dostarczanego do grzejników jest niższa. Jeżeli odbiorca chce utrzymać w pionach grzewczych minimalną temperaturę czynnika grzewczego większą od zaprogramowanej i wynikającej z przyporządkowanych  krzywych grzewczych prosimy o informację np. na  e-mail  sekretariat@pec.gliwice.pl. Biorąc pod uwagę, że takie zgłoszenia się pojawiają i są wynikiem chęci odbiorcy ciepła do podniesienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach na wyższy poziom, informujemy, że „Decyzja o poziomie komfortu cieplnego to życzenie odbiorcy”.

Aktualnie  u niektórych naszych odbiorców, na ich życzenie trwa sesja przeprogramowywania regulatorów na węzłach cieplnych, celem zmian minimalnych temperatur podawanych na grzejnik. Głównie są to zmiany w kierunku utrzymywania minimalnych temperatur rzędu 38°C. Pierwsza taka zmiana podczas trwania  sezonu grzewczego nie jest obarczona żadną opłatą serwisową.