Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,463
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,463 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Seminarium MOXA Solution Day 2016

23.05.2016

Seminarium Przemysł 4.0 z udziałem PEC - Gliwice Sp. z o.o.           

W dniu 17.05.2016 r. w Katowicach odbyło się seminarium „Przemysł 4.0 - wyzwania, potrzeby, trendy”. Nasze przedsiębiorstwo również mogło podzielić się zaawansowaną technologią i cennymi doświadczeniami. Czynny udział w seminarium MOXA Solution Day 2016 brali Michał Mienculewicz i Mirosław Wardal - pracownicy działu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). 

Panowie przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą budowy lokalnych przemysłowych sieci ethernetowych z  wykorzystaniem miedzy innymi rozwiązań technologii światłowodowych w procesach automatyki i przesyle danych pomiarowych. Pracownicy działu AKPiA podzielili się zebranymi doświadczeniami w budowaniu i organizowaniu sieci transmisji danych w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem switchy, serwerów portów szeregowych, modułów ioLogik, czy konwerterów protokołów przemysłowych MGate, które z powodzeniem pracują w układach produkcji ciepła PEC - Gliwice Sp. z o.o.