Seminarium MOXA Solution Day 2016

23.05.2016

Seminarium Przemysł 4.0 z udziałem PEC - Gliwice Sp. z o.o.           

W dniu 17.05.2016 r. w Katowicach odbyło się seminarium „Przemysł 4.0 - wyzwania, potrzeby, trendy”. Nasze przedsiębiorstwo również mogło podzielić się zaawansowaną technologią i cennymi doświadczeniami. Czynny udział w seminarium MOXA Solution Day 2016 brali Michał Mienculewicz i Mirosław Wardal - pracownicy działu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). 

Panowie przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą budowy lokalnych przemysłowych sieci ethernetowych z  wykorzystaniem miedzy innymi rozwiązań technologii światłowodowych w procesach automatyki i przesyle danych pomiarowych. Pracownicy działu AKPiA podzielili się zebranymi doświadczeniami w budowaniu i organizowaniu sieci transmisji danych w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem switchy, serwerów portów szeregowych, modułów ioLogik, czy konwerterów protokołów przemysłowych MGate, które z powodzeniem pracują w układach produkcji ciepła PEC - Gliwice Sp. z o.o.