Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-444,942
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
444,942 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkanie Prezesa PEC-Gliwice Sp. z o.o. z Odbiorcami ciepła systemowego

10.06.2022

Spotkanie z odbiorcami ciepła, najbardziej efektywni energetycznie zostali nagrodzeni.

W dniu 08 czerwca 2022 r. o godz. 15 w auli Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie Prezesa PEC-Gliwice - Krzysztofa Szalińskiego z Odbiorcami ciepła systemowego. Głównym wątkiem spotkania były wyzwania stojące przed PEC – Gliwice oraz całą branżą ciepłowniczą w Polsce, system taryfowania  ciepła , sytuacja sektora ciepłowniczego w obliczu niedoborów paliwa w Polsce ( węgiel kamienny).

Jednym z honorowych gości był Prezydent Gliwic Adam Neumann, który w imieniu PEC – Gliwice
Sp. z o o. wręczył statuetki dla najbardziej efektywnych energetycznie zarządców budynków oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki profesor dr hab. inż.  Mariusz Dudziak dzięki któremu spotkanie można było zorganizować w reprezentacyjnej auli Politechniki Śląskiej rodzimego wydziału.

I tak „za bardzo korzystne wyniki efektywności energetycznej budynków wykorzystujących ciepło systemowe w celach grzewczych zarządzanych budynków” statuetkę otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice”, a „za bardzo korzystne wskaźniki wykorzystania ciepła systemowego w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zarządzanych budynków” statuetkę otrzymał: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Reportaż ze spotkania:

To pierwsze i nie ostatnie  takie spotkanie Prezesa Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. z odbiorcami ciepła systemowego w Gliwicach. Spotkanie miało na celu przybliżenie charakterystyki pracy sektora ciepłowniczego w Polsce i reprezentanta ciepła systemowego w Gliwicach jakim jest PEC-Gliwice
Sp. z o.o. Informacje, jakie zostały przekazane podczas obszernej prezentacji dotykały bardzo szeroko spraw obszaru funkcjonowania CS w kraju i w Gliwicach, pakietu klimatycznego związanego z pespektywą wprowadzenia  dyrektyw efektywności energetycznej źródeł ciepła i budynków, czy OZE. Wiele miejsca Prezes PEC - Krzysztof Szaliński poświęcił systemowi taryfowania ciepła, elementom składowym budowania taryf za ciepło i miejsca Urzędu Regulacji Energetyki w całym systemie zatwierdzania taryf za ciepło  dla odbiorców końcowych.  Prezes wskazał, że warunkiem zatwierdzenia przez URE taryfy dla ciepła jest również ochrona interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. Podsumowując, każda zmiana taryfy musi być skrupulatnie sprawdzona i uzasadniona. Nie unikano  trudnego tematu  podwyżek za ciepło i sytuacji nadzwyczajnej tj. wpływu agresji na Ukrainę na powstały kryzys paliwowy i czynniki cenotwórcze składające się na koszt wyprodukowania ciepła dla Gliwiczan. Na koniec Krzysztof Szaliński Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przedstawił działania PEC-Gliwice w otoczeniu transformacji energetycznej i zabudżetowanych planów inwestycyjnych realizujących strategię dekarbonizacji w Gliwicach. 50 minutowa  prezentacja zaowocowała długimi rozmowami w kuluarach auli dotyczącymi problematyki poruszanej podczas spotkania, z czego się niezwykle cieszymy dostrzegając potrzebę organizowania podobnych spotkań w przyszłości.